Hvad betyder de forskellige niveauer?


Danmark findes der forskellige niveauer for sprogkurser. Hvis du tager et danskkursus hos ESE Sprogkursus følger vi niveauerne for danskuddannelse for voksne udlændinge. Tager du kurser for andre sprog følger vores kurser den europæiske referenceramme for spog. Herunder kan du læse om de forskellige niveauer.

Danskuddannelse 1

...er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- skrivefærdigheder med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund.

Danskuddannelse 2

...er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund.

Danskuddannelse 3

...er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund.

Læs mere om kravene for danskkurser her.

Den europæiske referenceramme for sprog

A1

Begynderniveau

Jeg kan både forstå og udtrykke mig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om fx mig selv og mine familie- og arbejdsforhold.


Jeg kan fungere nogenlunde i meget elementære dagligdagssituationer som indkøb, restaurantbesøg m.m.


Jeg kan stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale dagligdagssituationer.


Jeg kan læse og skrive enkle sætninger om almin-delige dagligdagsemner som familieforhold, bolig og fritid, præsentere mig selv og andre, læse fx en almindelig menu og udfylde almindelige formularer fx på hotel eller turistbureau.

A2

Begynderniveau

 Jeg kan forstå simple instruktioner og spørgsmål og kan fungere i nemmere dialoger om dagligdags-emner fx på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge.


Jeg er i stand til at forstå de væsentligste informationer i almindeligt, men langsomt talt sprog.


Jeg kan udtrykke mig på et elementært sprog i dagligdagssituationer, kan give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige dagligdagsemner.


Jeg kan udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige hændelser.


Jeg kan læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster.


Jeg kan læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.

B1

Mellemniveau

Jeg kan forstå det væsentlige indhold i en alminde-lig samtale på et naturligt, men langsomt og tyde-ligt talt standardsprog samt forstå det væsentligste indhold i radio- og tv-udsendelser om almindelige, dagligdagsemner.


Jeg kan klare mig i de fleste almindelige, daglig-dagssituationer (smalltalk, arbejde, rejse m.m.) på et forståeligt og rimeligt flydende, men enkelt og ikke helt fejlfrit sprog.


Jeg kan agere i en dialog, reagere på spørgsmål og gengive informationer om almindelige dagligdags-emner.


Jeg kan forstå det væsentligste indhold i autentiske tekster skrevet på et almindeligt niveau om daglig-dagsemner.


Jeg kan læse breve om personlige emner samt forstå de væsentligste udsagn i mere avancerede tekster om mere avancerede emner.

B2

Mellemniveau

Jeg kan forstå mere indviklet, men klart struktur-eret tale og instruktioner på et naturligt standard-sprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner.


Jeg kan følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som fx nyheder eller repor-tager samt forstå pointen i en film på målsproget.


Jeg kan deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke min mening på et nuanceret standardsprog.


Jeg kan læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

C1

Avanceret niveau

Jeg kan forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget.


Jeg kan følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget stort set uden besvær.


Jeg kan udtrykke mig flydende og stort set ubes-været på et nuanceret standardsprog, jeg kan fremlægge mit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til mine sproglige evner.


Jeg kan holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog.


Jeg kan læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og kan også forstå mere indviklede detaljer i teksten.


Jeg kan tilpasse min sproglige stil til en given anledning og modtager.

C2

Avanceret niveau

Jeg forstår alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og kan også forstå dialekpræget tale, hvis jeg får lidt tid til at lytte mig ind i dialekten.


Jeg kan deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt, er fortrolig med idiomatiske vendinger og udtrykker mig nuanceret, flydende og fejlfrit.


Jeg kan holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.


Jeg kan læse alle former for almindelige tekster uden besvær og kan også forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.

Du kan læse mere om den eurpæiske referenceramme for sprog her.