DANSK KURSER FOR ANSATTE

Som noget helt specielt er vi begyndt at tilbyde sprogkurser for ansatte på virksomheder. Med denne mulighed kan du som arbejdsgiver være med til at udvikle de sociale og professionelle kompetencer hos dine ansatte af anden etnicitet end dansk.


Det er nemlig vores erfaring at undervisningen i dansk giver medarbejderne et stærkere grundlag for kommunikation professionelt, såvel som i de sociale sammenhænge, der er vigtig for trivslen på en arbejdsplads 


Vi tilbyder at kører undervisningen ude hos din virksomhed. På den måde bliver det ekstra nemt for dig og dine ansatte, at få planlægningen til at gå op. 

ER DIN VIRKSOMHED MED PÅ AT GØRE EN FORSKEL?

FNs verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse, bygger bl.a. på at alle voksne skal have mulighed for kompetencefremmende uddannelse.
Som virksomhed kan du være med til at støtte op om dette mål ved f.eks. at bruge ESE sprogkursus til at kompetenceudvikle dine ansattes sprogkompetencer inden for de sprog vi udbyder. 

Derved kan din virksomhed være med til at sikre bedre muligheder for dine ansatte, såvel som at sørge for at kan indgå i meningsfulde sociale sammenhæng i, og uden for din virksomheds rammer. 

HVAD BETYDER DET FOR DIG, SOM VIRKSOMHEDSEJER?

En rapport fra Vive (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), beskriver de negative konsekvenser for medarbejdere, som har svært ved det danske sprog.
Hvor specielt det sociale aspekt på arbejdspladsen bliver ramt, når nogle medarbejdere ikke helt forstår det sprog, humor og jargon. Men det kan også skabe gensidig mistillid, fejlkommunikation og manglende samarbejde i den daglige arbejdsgang.

Gennem vores virksomhedsrettede kurser i dansk, der kan din virksomhed derfor være med til at støtte op om FNs verdensmål om livslang kompetenceudvikling af dine ansatte. Samtidig med at de forstærkede dansk evner vil bidrage med en bedre arbejdsgang, og forbedret trivsel på din arbejdsplads, såvel som i dit lokalsamfund. 


INTERESSERET?


Skriv til os, og hør mere om
hvad dansk sprogundervisning, kan gøre for at fremme din virksomhed


Kontakt os:

Mia Godskesen

Dansk underviser, ESE Sprogkursus

"Min erfaring fra undervisningen på DFD har været meget positiv. For mig har det været meget givende at undervise i sprog på en arbejdsplads. 


Det at lære et nyt sprog i fællesskab er en meget social oplevelse, og jeg er sikker på, at medarbejderne får et bedre sammenhold efter kurset.
Når vi går fra undervisningen, er det altid med et smil, og meget af undervisningen drejer sig om ord, udtryk og vendinger, som man kan bruge både på og uden for arbejdspladsen.

Derfor er sprogundervisningen en investering i sine medarbejderes trivsel og integration, da et fælles sprog er med til at nedbryde barrierer mellem mennesker."